Giriş
Pazar, Ekim 26, 2014
Pazar, 27 Kasım 2011 21:39

SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROSUNDA YAPILAN İŞİN KONUSU NEDİR ?

Yazan  Administrator
Oy ver
(0 oy)

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE AİT TEŞEBBÜS VE İŞLETMELERİN;

a. Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b. Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c. Yukarıda belirtilen konularda, belgelerine dayanarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri

Son değişiklik Pazar, 27 Kasım 2011 23:01